Skip to main content

Olağan Genel Kurul Toplantısı 2021

By 26 Eylül 2021Ekim 2nd, 2021Bizden Haberler

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 25.09.2021 Cumartesi Saat 12:00’de Bakırköy İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantı 09.10.2021 Cumartesi günü aynı saat ve yerde gerçekleştirilecektir.

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
  2. Divan Başkanı ve üyelerin seçimi.
  3. Divan heyetine imza yetkisinin verilmesi.
  4. 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması.
  5. 2018-2020 Dönemi mail raporunun sunulması ve 2020-2022 dönemi tahmini bütçesinin sunulması.
  6. Denetim Kurulu raporunun sunulması.
  7. Tüzük değişikliği maddelerinin okunması, oylanması.
  8. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ibrası.
  9. Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
  10. İstek ve temenniler.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Muteber Eroğlu
Ayfer Ergüzel
Nalan Yılmaz
Aynur Uğuz
Selçuk Kayan