Skip to main content

Hastalığın kalıtımla geçiş şekli nasıldır?

MPS ve ilişkili hastalıklar kalıtsaldır. Olguların hemen hepsinde hem anneden hem de babadan çocuğa çekinik gen aktarılmıştır. Bu durumun tek istisnasını MPS Tip II (Hunter Sendromu) oluşturur. MPS Tip II’ de bozuk gen anneden erkek çocuklara aktarılabilir. MPS’ li bir çocuğu bulunan bir çiftin sonraki gebeliklerinden doğan çocuklarında da MPS görülme olasılığı %25’ tir. Hastalık bulunmayan kardeşler de hastalık genini taşıyor olabilir. Yaklaşık olarak her 25.000 doğumdan birinde MPS ve ilişkili hastalıkların görüldüğü hesaplanmıştır.

MPS KalıtımAşağıdaki şekilde MPS Tip II dışındaki mukopolisakkaridozların kalıtsal geçişi görülmektedir.

MPS Kalıtım

Önemli Not: MPS ve benzeri lizozomal hastalıklarıyla ilgili olarak sitemizde yer alan derlemeler, gönüllü hekimlerimiz tarafından, uluslararası kaynaklar referans alınarak yapılmıştır. Amacımız, hasta ve hasta yakınlarını, lizozomal depo hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve hastalık farkındalığını arttırmaktır. Sitemizde yer alan bilgiler, her ne kadar tıbbi bilgi niteliği taşısa da sadece bilgilendirme amaçlıdır; kesinlikle tanı, tedavi veya klinik kararlar için kullanılmamalı!