Skip to main content

MPS LH Derneği yeni yönetimini seçti

By 2 Temmuz 2024Bizden Haberler

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2024 Pazar Günü Tarık Akan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ayfer Ergüzel’in açılış konuşmasının ardından Divan Başkanı ve üyelerin seçimine geçildi. Divan heyetine imza yetkisinin verilmesinin ardından 2022-2023-2024 Dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunumu yapıldı.  Denetim Kurulu raporunun sunulmasının ardından 2023-2024 Dönemi tahmini bütçesinin sunumuna geçildi.

Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ibrasının ardından Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Seçim sonrası oluşan yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı
Ayfer ERGÜZEL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nalan YILMAZ

Genel Sekreter
Muteber EROĞLU

Sayman
Sonnur Kürü ERDEM

Asil Üye
Alev ŞAYLAN

Onursal Üye
Aynur UĞUZ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Semra ALTINÖZ
Didem Nur CELEP
Şahin KAYA
Asiye BİLİCİ
Ali BAYKUT

Denetim Kurulu Asil Üyeler
Ayşe BAKIŞ
Selçuk KAYAN
Dilruba BALBUNAR

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Ayşe Deniz ÇETİN
Mehmet YILMAZ
Nurettin UĞUZ