Skip to main content

Trakeostomi nedir, nasıl uygulanır?

MPS’ li hastalarda havayolu tıkanması sık görülen bir durumdur. Tipik olarak boyun kısadır ve havayolu dardır. Ayrıca bademcik ve adenoid denilen bezeler büyüyebilir ve havayolunda blok oluşturabilir böylece nefes almak zorlaşabilir. Bu koşulların bir araya gelmesiyle solunum zorlaşır ve yeterli oksijen alınımına engel olur. Özellikle uyurken görülen solunum problemlerine MPS’ li kişilerde sık rastlanır. Uyku apnesi denilen bu durum, havayolu çevresindeki kasların uyurken gevşemesine bağlı olarak darlığın artması ve solunumun geçici olarak durmasıdır. Hava geçişi trakeostomi denilen yöntemle düzeltilebilir.

Trakeostomi, boyundan cerrahi bir işlemle nefes borusuna bir giriş açma uygulamasıdır. Bu açıklıktan nefes borusuna bir tüp koyularak havanın direkt nefes borusuna ulaşması sağlanır. Trakeostomi işlemi, hasta genel anestezi altındayken yapılır.

Trakeostomi rutin bir işlem olmasına rağmen tüm diğer cerrahi girişimler gibi riskleri vardır. Anestezi komplikasyonları, kanama, enfeksiyon bu risklerden bazılarıdır. Trakeostominin çevresi temiz tutulmalı, günde 4-5 kez silinip kurulanmalıdır, ayrıca trakeostomi tüpünün tıkanmaması için belirli aralarla aspire edilmesi ve belirli aralıklarla da tüpün değiştirilmesi gerekir.

Trakeostomili hastayla iletişim kurmak sorunlardan biridir, ancak uygun eğitimle bu hastalar trakeostomiye rağmen konuşmayı öğrenebilirler.

Önemli Not: MPS ve benzeri lizozomal hastalıklarıyla ilgili olarak sitemizde yer alan derlemeler, gönüllü hekimlerimiz tarafından, uluslararası kaynaklar referans alınarak yapılmıştır. Amacımız, hasta ve hasta yakınlarını, lizozomal depo hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve hastalık farkındalığını arttırmaktır. Sitemizde yer alan bilgiler, her ne kadar tıbbi bilgi niteliği taşısa da sadece bilgilendirme amaçlıdır; kesinlikle tanı, tedavi veya klinik kararlar için kullanılmamalıdır!