Skip to main content

Kök hücre transplantasyonu yapılabilir mi, fayda sağlar mı?

Kök hücre transplantasyonu kararı verirken aşağıdaki soruların yanıtlarını doktorunuzdan isteyiniz. Bu soruların tek bir doğru yanıtı olmayabilir. Farklı kurumlarda farklı yanıtlar almanız sizi şaşırtmasın.

 • Transplantasyondan kimler fayda görür?
 • Enzim seviyeleri veya mutasyon analizi transplantasyondan yarar görme konusunda fikir verir mi?
 • Kalp ya da akciğer hastalıkları gibi diğer tıbbi problemler transplantı riskli hale getirir mi?
 • Hangi tip kök hücre transplantı en uygunudur, kordon kanı mı, kardeş kemik iliğimi, akraba olmayan kemik iliği mi?
 • Bu işlemlerle ilgili kurumların deneyimleri nasıldır?
 • Bu işlemlerde ölüm oranı nedir?
 • Kök hücre transplantı için nereye başvurmalıyız?
 • Bu merkezlerin başarı oranları nedir?
 • Bu merkezlerde MPS konusunda uzman desteği alabilecek miyiz?
 • Transplant ne zaman uygulanabilir?
 • Uygun verici bulmak ne kadar zaman alır?
 • İşlem öncesi hangi testlerin yapılması gerekiyor?
 • Kök hücre transplantından beyin fonksiyonları yarar görecek mi?
 • Enzim replasman tedavisinin transplanttan farkı nedir?
 • Transplanta ilave olarak enzim replasman tedavisi yapılır mı?
 • Kemoterapi, radyoterapi gibi hazırlayıcı bir işlem yapılacak mı?
 • İyileşme dönemi ne kadar zaman alır?
 • Transplant sonrası bağışıklık sistemini baskılayıcı olarak ne kullanılacak?
 • Bu işlemin tahmini maliyeti nedir?
 • Sosyal güvenlik kuruluşum bu maliyeti ödeyecek mi?
 • Taburcu olduktan sonra ne kadar süreyle transplant merkezinin yakınında bulunmalıyız?

Eve döndükten sonra ne takibi yapılması gerekecek?

Önemli Not: MPS ve benzeri lizozomal hastalıklarıyla ilgili olarak sitemizde yer alan derlemeler, gönüllü hekimlerimiz tarafından, uluslararası kaynaklar referans alınarak yapılmıştır. Amacımız, hasta ve hasta yakınlarını, lizozomal depo hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve hastalık farkındalığını arttırmaktır. Sitemizde yer alan bilgiler, her ne kadar tıbbi bilgi niteliği taşısa da sadece bilgilendirme amaçlıdır; kesinlikle tanı, tedavi veya klinik kararlar için kullanılmamalıdır!