Skip to main content

Tüple besleme hangi hastalar için yapılır?

Tüple beslenme, ağızdan yeterince beslenemeyen çocuk ve erişkinlere uygulanan bir yöntemdir, diğer bir adı da “enteral” beslenmedir. MPS’ li birçok hastada beslenme sorunlarına yol açan nörolojik bozukluklar söz konusudur. Çiğneme ve yutmayla ilgili sorunlar bunlardandır. Enteral beslenme sayesinde bu hastaların kilo kaybetmesi önlenir ve yaşam kalitesi korunur.

Enteral beslenmeye geçme kararı pediatrist, gastroenterolog ve beslenme uzmanı gibi uzmanların konsültasyonuyla verilmelidir. Bu kararda boğulma tehlikesi, tekrarlayan zatürre atakları (yutma sorunları nedeniyle yiyecek maddelerinin nefes borusuna kaçmasına bağlı), beslenme süresinin uzunluğu gibi faktörler önemli rol oynar.

Enteral beslenme mideye ya da ince bağırsağa takılan tüp aracılığı ile yapılabilir. Bu tüpler karın duvarında açılan bir cerrahi kesi aracılığı ile mideye ya da ince bağırsağa konulur. Bu tüpler genellikle silikondan yapılmıştır, yumuşak ve esnektir. Tüpleri takmak için karın duvarında açılan deliklere stoma denir. Cerrahiden sonra stomanın iyileşmesi uzun sürer bu nedenle bakımı ve temizliği, enfeksiyon gelişmemesi açısından önemlidir.

Mide tüpü doktorun tarifine göre hasta yakınları tarafından çıkartılıp takılabilir, ancak ince barsak tüpü doktor tarafından değiştirilmelidir.

Önemli Not: MPS ve benzeri lizozomal hastalıklarıyla ilgili olarak sitemizde yer alan derlemeler, gönüllü hekimlerimiz tarafından, uluslararası kaynaklar referans alınarak yapılmıştır. Amacımız, hasta ve hasta yakınlarını, lizozomal depo hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve hastalık farkındalığını arttırmaktır. Sitemizde yer alan bilgiler, her ne kadar tıbbi bilgi niteliği taşısa da sadece bilgilendirme amaçlıdır; kesinlikle tanı, tedavi veya klinik kararlar için kullanılmamalıdır!