Skip to main content

Mukopolisakkaridoz açısından kimler risk altındadır?

Yeni doğan her 25 bin bebekten birinde mukopolisakkaridoz tiplerinden birinin bulunduğu hesaplanmaktadır. Hastalık otozomal çekinik kalıtım özelliğe sahiptir, yani hastalığı taşıyan anne ve babadan birer kusurlu geni alan kişilerde belirtiler ortaya çıkar. Anne ya da babadan birinin hasta olmaması ya da sağlam geni çocuğuna aktarması durumunda ise sağlam gen, kusurlu genin işlev eksikliğini giderir ve hastalık belirtileri ortaya çıkmaz. Bunun tek istisnası MPS II ya da diğer ismiyle Hunter sendromudur. Hastalığın bu tipinde annedeki kusurlu gen erkek çocuğa aktarılır. Eşlerden her ikisinde de kusurlu gen bulunması durumunda doğacak çocuğun hastalık belirtilerini sergileme olasılığı %25’ tir. Hastalıktan etkilenen çocuğun ana-babasında ve kardeşlerinde hastalık belirtisi görülmeyebilir. Mukopolisakkaridozlu bir çocuğun belirti göstermeyen kardeşleri ya da akrabalarının çocuklarında da hastalık belirtileri izlenebilir.

Kalıtsal bir hastalığın aktarılma ya da edinilme olasılığını değerlendirilirken aşağıda belirtilen durumların riski artırabildiği bilinmektedir:

  • Ailede kalıtsal hastalık öyküsünün bulunması.
  • Ana-babaların belli bir coğrafi bölge ya da etnik gruptan ve akraba olması.
  • Ana-babaların hastalık belirtilerini sergilememelerine karşın hastalık genini taşıması.

Önemli Not: MPS ve benzeri lizozomal hastalıklarıyla ilgili olarak sitemizde yer alan derlemeler, gönüllü hekimlerimiz tarafından, uluslararası kaynaklar referans alınarak yapılmıştır. Amacımız, hasta ve hasta yakınlarını, lizozomal depo hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve hastalık farkındalığını arttırmaktır. Sitemizde yer alan bilgiler, her ne kadar tıbbi bilgi niteliği taşısa da sadece bilgilendirme amaçlıdır; kesinlikle tanı, tedavi veya klinik kararlar için kullanılmamalıdır!