Skip to main content
Amacımız

Amacımız

Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları (MPS LH) Derneği olarak temel amacımız, bu hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınları ile bu alanlarda çalışan konusunun uzmanı kişileri bir araya getirmek, karşılaşılan sorunları birlikte aşmak için el ele vermek, üyeler arasındaki dayanışmayı arttırmak ve yardıma ihtiyacı olanlara destek olmaktır.

Vizyon:

MPS LH Derneği, Mukopolisakkaridoz (MPS) ve benzeri lizozomal depo hastalıkları olan birey ve yakınları ile bu alanlarda çalışanları ortak çatı altında bir araya getirerek, hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgi ve hizmete ulaşmalarına olanak sağlayan, dayanışmayı hedefleyen, hastaların eşit, adil şartlarda yaşam kalitelerini yükseltecek hak savunuculuğu alanındaki çalışmalara katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyon:

* Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarını bir araya getirerek bilgilendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlemek
* Hasta ve hasta yakınlarını tanı ve tedavi sürecinde desteklemek, doğru merkezlere ulaşmalarını sağlamak
* Hastaların haklarını korumak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve geliştirmek için hak savunuculuğu çalışmalarını sürdürmek
* Hasta ve hasta yakınlarını sosyal, kültürel, eğitim, mesleki ve hukuki alanlarda desteklemek
* Hasta ve hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına, ilgili otorite ve toplum farkındalığına yönelik çalışmalar yapmak