Skip to main content

17. Uluslararası MPS ve İlişkili Hastalıklar Sempozyumu’ na (MPS 2024) ülkemizi temsilen katıldık

By 3 Mayıs 2024Bizden Haberler

MPS-LH Derneği olarak 4-7 Nisan 2024 tarihlerinde Almanya’nın Würzburg kentinde düzenlenen 17. Uluslararası MPS ve İlişkili Hastalıklar Sempozyumu’na (MPS 2024) ülkemizi temsilen katıldık. Hekim, hasta, hasta yakını, bilim insanı ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği programdaki oturumlar, atölyeler, deneyim paylaşımı toplantıları dünyanın her yerinden yoğun bir katılımcı sayısı ile gerçekleştirildi. Sempozyum, ülkemizden de değerli hekimlerimizin konuşmacı olarak yer aldığı bilimsel programın yanı sıra ailelere yönelik pek çok etkinlik, çocuk ve gençlik programları ile de oldukça zenginleştirilmişti.

Alanında önde gelen uzmanlardan oluşan uluslararası katılımcılar için bu sempozyum, MPS ve benzeri lizozomal hastalıklar alanında görüş ve yeni fikirlerin paylaşıldığı bir buluşma noktasıydı. Kongrenin mottosu “göz hizasında buluşmak” olarak belirlenmişti, herkesin eşit şartlarda ve saygı içindeki iletişiminin önemini vurgulayan bu slogan oldukça etkiliydi.

Bilimsel oturumlardaki sunumlar pek çok konu başlığını içermekte; MPS ve ilişkili hastalıklar hakkında temel ve güncellenmiş bilgileri, tamamlanan ve devam eden yeni çalışmaları, gelecekteki hedefleri, pratikte yaşanan sorun ve çözüm önerilerini kapsamaktaydı. Sunumlarda, mevcut sorunların her alanda işbirliği ve disiplinler arası ortak çalışmalarla daha hızlı çözülebileceği sıklıkla vurgulandı. Erken tanı ve erken tıbbi tedavinin yaşam kalitesi üzerine mutlak olumlu etkileri, kişiselleştirilmiş ilaç tedavilerinin giderek daha çok gündeme geldiği, cerrahi müdahalelerde çok geç kalınmamasının, tıbbi branşların hastalıklara bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşımının bu süreçleri kolaylaştırabileceği konuşuldu. Tedavi başarısında aileler ve profesyonel sağlık personeli arasındaki iletişim ve işbirliğinin gerekliliği anlatıldı.

3 gün devam eden sempozyum; kapanış konuşmalarıyla, ödül töreni, dilek ve temennilerle sona erdi.